Πολιτική Επιστροφών

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το τίμημα αν μας κοινοποιήσετε γραπτώς μέσω e-mail στο efi@tablalumin.com την απόφαση σας αυτή εντός 14ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, εφόσον το προϊόν που έχετε κάνει παραγγελία είναι διαφορετικό με το προϊόν που παραλάβατε, λάθος κωδικός. Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε  και εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης σε προϊόντα που η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας και παραγγελία προϊόντος του οποίου η κατασκευή είναι ειδικής παραγγελίας όπως π.χ. θωρακισμένη πόρτα ή πόρτα κυρίας εισόδου, δηλαδή στα μέτρα και χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο καταναλωτής και την επιβεβαίωση εκ μέρους του, χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ‘TABLALUMIN’ και επιβαρύνουν τον πελάτη.