Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ‘TABLALUMIN’ ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Κρυπτογράφηση

Το σύστημα της Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ‘TABLALUMIN’ αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ‘TABLALUMIN’ σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Σε όποιο σημείο του site βρίσκεστε υπάρχει κρυπτογράφηση.

Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την  περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ‘TABLALUMIN’, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ‘TABLALUMIN’ κρυπτογραφείται με το προτώκολλο (TLS 1.2), χρήση κλειδιού (ECDHE_RSA with P-256), και δυνατό κρυπτογράφημα (AES_128_GCM).

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  eCommerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit(Secure Sockets LayerSSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.